Tehlike Arz Eden Eski Yapı Evlerin Yıkımı Sürüyor.

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 39. Maddesi gereğince can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden yapıların, Belediye Encümenimiz tarafından alınan kararla yıkılmasına karar verilmistir.